Eksperter i Fundamenter
Fri Fragt Ved Køb Over 5.000.-*
Danmarks laveste priser!
Loading...

Sundolitt F-Element MX250 Lige 400x600x1200mm 1 stk/pk

Varenummer (SKU): 11600022 Kategorier: , , ,

610,00  inkl. moms

Udvendigt og indvendigt hjørne bestilles og produceres i MX300 kvalitet

Dette produkt anvendes sammen med F-element MX250- og MX300

Bestil inden kl. 14.00 på hverdage, ekspederet samme dag

Loading...

Anvendelse
Fundamentselement for byggeri til såvel let som tungt, op til 1½ plan.
Der afrømmes til overside bæredygtigt lag (OSBL).
Afretning med sand fra OSBL niveau. Sandlagets tykkelse afhænger af OSBL niveau. Sandlaget forventes plant, stabilt og bæredygtigt. Sand indbygges efter standard for vibrationsindstampning. Planheden sikrer plan flade for husopførelsen. Stabilitet skal sikre, at sandopbygning ved belastning ikke resulterer i skadelig sætning. Bæredygtighed for at aktuel last kan bæres i sand/jord lag. Funderingselementer udlægges direkte på sandlag.

F-elementer S250MX udlægges efter afmærkning (galger). F-elementer samles med sokkelsøm – 3 styk pr. samling. F-element for tilpasning tilskæres på pladsen med almindeligt skæreværktøj/varmetråd eller lignende. Ved ujævn skæring kan spalter forsegles med PU skum. Indvendigt bag og mellem F-elementer isoleres i nederste lag isolering mod sand med isoleringsplader (150 mm).
Øverste lag isolering (150 mm) udlægges således der ved behov, mod F-elementets lodrette del skabes en spalte for støbning af kantbjælke. Bredde af kantbjælke afhænger af last fra ydervæg (bagvæg). Ved bredde større end 200 mm skal der bag F-sokkel elementer suppleres med yderligere MX250 plader.

Ved dør- og vinduesåbninger kan der skæres lokalt i F-element top således betonplade kan føres længere ud i niche.
Ved skillevægge med betydelig last eller ved søjler ligeledes med betydelig last, erstattes nederste lag terrændæksisolering lokalt (areal afhænger af laststørrelse) af MX250 isoleringsplade (150 mm). Øverste lag terrændæksisolering udelades i nødvendigt omfang (afhænger af laststørrelse) således der etableres en ”T-bjælke” eller ”punktfundament” under terrændæksplade.
Kantbjælker, skillevægsfundamenter og punktfundamenter armeres efter behov. Samme armering i overside som underside. Armering B550.

Med mindre der er tale om forøget last (større end almindelig boliglast) kan armering i pladens underside være ø6 med maskevidde i b.r. 150 mm.

I F-sokkel elementets lodrette (skrå) vange nedskæres Z-binder. Anvendes som forankring af forkantbjælke til terrændæksskive. Z-binder placeres pr. 600 mm og i samme niveau som terrændæksarmering. Z-binder kan samtidig i forkantbjælke anvendes til montage af oversidearmering.
Bagside af F-elementets forkant behandles med formolie, formvoks (begge uden opløsningsmidler) eller andet slipmiddel/-materiale.
”EPS-formen” udstøbes med beton B25M, vibrationsfri. Start med udstøbning i forkantrende, således gives F-elementet tyngde og stabilitet. Beton ”udkastes” på pladeflader (aldrig samlinger) og trækkes/flyder derfra ud i kantbjælker på F-element. Ved usikkerhed kan F-elementers forkant fixeres med 100×100 tømmer eller andet.
Umiddelbart når støbt beton lige akkurat er formfast, skal F-elementets forkant afskæres – beton vil sidde fast hvis der ventes for længe.
Frilagt betonflade kan fremstå rå, svummes eller afsluttes med sokkelpuds for EPS.
Afskåret elementforkant (100 mm) udlægges flugtende med underside isoleringsopbygning (typisk underside minimum 250 mm under færdig terrænoverflade).
Med start underkant frilagtbjælke kan der for rottesikring udlægges ”voliernet” (galvaniseret jerntråd i tykkelse 1,0 mm og med maskeåbning ikke over 20 mm) på eller under vandret EPS plade udfor F-elementer. Voliernet afsluttes i terræn, så tæt på bygningen som funderingen tillader og med underkant 600 mm under færdig terrænoverflade. Net kan eventuel afsluttes sammen med et eventuelt omfangsdræn.

Generelt
F-element MX250 kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner.
Bidrag til konstruktionens linietab kan ses af U-værdi tabeller og brochurer.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.
Ved dimensionering bør alle laster virkende til ugunst ikke overstige F-elementets langtidstrykstyrke, se skema herunder.
Konstruktioner påvirket af opadrettet last (sug) skal forankres til dæk/bagkantbjælke – eftervises.
Det anbefales at al beregning/dimensionering foretages af rådgivende ingeniør.

Håndtering
Produktet leveres palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Formater og tykkelser
Længde og bredde: 600×1200 mm.
Højde: 400 mm.

Scroll to Top