Selvbyg med Elementer

Et parcelhus i Haslev er blevet opført i den frivillige energiklasse 2020 ved at benytte en kombination af teknik og effektiv klimaskærm. Ved at kombinere Sundolitt KUB ydervægge og Sundolitt L-elementer til fundament og terrændæk har man opnået en unik klimaskærm med en meget effektiv isolering og et minimum af kuldebroer.

Drømmehuset var et lavenergihus

Bygherrerne Jens og Rikke havde fokus på at skabe et lavenergihus med en effektiv klimaskærm som basis energibesparer og teknik kun som supplement. Grundtanken var, at en korrekt indbygget isolering i den rigtige mængde er en energibesparer i hele byggeriets levetid – helt uden drift og vedligehold.

En unik klimaskærm

Kombinationen af Sundolitt KUB ydervægge og Sundolitt L-elementer til fundament og terrændæk gav en unik klimaskærm med en meget effektiv isolering og en minimering af kuldebroer.

Jens og hans fætter fik hurtigt støbt den store hvide form bestående af Sundolitt L-elementer og Sundolitt Climate terrændæk-isolering. Med en tidlig fredag morgenstart var de næsten 200 m² terrændæk og kantbjælker færdige inden solen stod op. Herefter var grundlaget klart for opbygningen af Sundolitt KUB ydervæggene. Væggene blev rejst på seks lidt lange dage af bygherren og hans fætter, ca. 140 mandetimer. Væggene blev støbt færdige på den syvende dag, hvilket tog ca. 4,5 time.

En tidsbesparende byggemåde

Ifølge bygherren var byggemåden en stor tidsbesparelse i forhold til, hvis de skulle have bygget huset som et træhus: “Jeg tænker, at det havde taget fætter og jeg 4-5 uger at bygge væggene i et træhus, 350-400 timer samlet set. Der skal jo laves dobbelt krydsforskalling for at kunne nå en U-værdi på 0.010 som for KUB systemet. Så det er vel tre gange så hurtigt, og så er det isoleret med det samme, og det er af en anden kaliber sådan et solidt betonhus”, fortæller Jens Hammer Andersen.

Gode oplevelser med KUB elementerne

Om hans generelle oplevelse ved at bygge med KUB elementer udtaler Jens: ”Jeg har haft en god oplevelse med KUB, og der er god og kyndig vejledning at hente hos Sundolitt. Derudover er det rart, at systemet kan klare lidt regn, slud osv., så der er mindre at dække ind i byggeperioden.”

Jens byggede sit råhus på kun 1 måned

Til dagligt arbejder Jens med grøn omstilling. I sin fritid er han selvbygger.
Det var derfor vigtigt for Jens at bygge med fundamentløsninger, der var både bæredygtige og nemme at arbejde med. Derfor valgte han Sundolitt.

Vi har et minimum varmetab

Som energikonsulent kendte Carsten allerede Sundolitt. Alligevel var han skeptisk. Var det virkelig en god ide at bygge et hus på EPS?
Det var det. Faktisk havde Sundolitt så mange fordele, at Carsten byggede sin sokkel af Sundolitt fundamenterløsninger. I dag har han ikke fortrudt et øjeblik

Hvad siger entreprenøren

Pladsformand HJ-Huse, Jens Jørgensen vurderer, at der spares 2-3 dage ved at bruge Sundolitt
L-Elementer til etablering af sokkel.
HJ-Huse opfører 20 enfamilieshuse iht. energiklasse 2020 ved Tidselbjerget i Slagelse. Husene opbygges på Sundolitt L-Elementer og opføres med facadekassetter afsluttet med facadepuds.

Besparelser og hurtig montage

Pladsformand Jens Jørgensen fortæller, at der er store fordele ved at anvende Sundolitt L-Elementer. Udlægning af sokkel på opstampet sandpude og færdigstøbt terrændæk kan udføres på kun en uge hvorefter, der kan monteres facadekassetter. Det betyder, at huset kan lukkes på 2 uger, og der spares samlet set 2-3 arbejdsdage. Samtidig er det mindre gravearbejde en stor fordel i den danske regnfulde forsommer, hvor fundaments render ofte er fyldt med vand, fortæller Jens Jørgensen.

Sundolitt L-Element – funderingselement til let byggeri

Sundolitt L-Element er en enkel løsning til at mindske fundamentets kuldebro. Med en mulig linjetabsværdi på op til 0,07 W/m2K er løsningen effektiv til et kompliceret ”hjørne” af byggeriet.L-Elementet kan sammen med Sundolitt Climate under terrændæk og en effektiv isoleret ydervæg nå en U-værdi, der er lavere end 0,07 W/m2K, og et linjetab igennem fundamentet på blot 0,07 W/mK eller måske endda mindre.Løsningen gør det muligt, at placere alle betydende laster på samme underlag, og dermed minimere risikoen for differenssætninger. Sundolitt L-Element kan anvendes til byggeri op til 2 etager.

Store fordele for entreprenør og bygherre

Sundolitt’s funderingsløsninger som omfatter L-, U- og F-elementer er alle attraktive løsninger. Med en kortere byggeperiode, mindre betonmængde, ingen tunge løft og en effektiv isolering af såvel terrændæk som sokkel, er der rigtig mange fordele for både entreprenør og bygherre.

Der er mange grunde til at vælge Elementer - her er nogle af dem

Alle de gode grunde

CO2 neutral produktion

Spar på varmeregningen

100% genanvendeligt

Solidt og effektivt

12.000 huse - ingen klager

De mange fordele for dig, din økonomi og miljøet

Grøn energi
Grøn sparegris
Grøn energi

100% genanvendeligt

30% lavere linjetab

56% lavere CO2 aftryk

Efter endt levetid på 50-100 år, kan materialer genanvendes

Energibesparende ift. traditionelle fundamenter

Lavere CO2 aftryk i forhold til traditionelle løsninger

Low flat icon
Grøn stjerne
Grønt hus

Få differenssætninger

30-40 års erfaring

12.000 byggede hus

Minimerer risikoen for differenssætninger

Vi har produceret og brugt Grøn Standard i byggebranchen i mange år

Mere end 12.000 afsluttede projekter og ikke en klage

sundolitt miljø 7

Seneste nyheder

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.