Radon isoleringsplader.

Der er 1 vare.

  I henhold til Bygningsreglementet skal konstruktioner, herunder terrændæk, udføres i overensstemmelse med god praksis, samt med materialer der er egnede til den aktuelle konstruktion. I dag har vi krav i Bygningsreglementet om et maksimalt indhold på 100 Bq/m³ i indeklimaet for nybyggeri. Det beskrives at man skal begrænse indstrømning af Radon til indeklimaet ved at bygge lufttæt eller ved at benytte andre foranstaltninger.

 

Ifølge SBi vurderes Radon sug som den mest effektive form for Radon sikring. SBi anbefaler derfor, at man altid sikrer muligheden for at kunne aktivere et Radon sug hvis dette viser sig nødvendigt. Det anbefales, at sug føres over tag. SBi antager, at et enkelt sugpunkt kan dække et areal på ca. 120 m² afhængig af suglagets beskaffenhed og funderingsforhold. Ved helt at undlade fundering under skillevægge, kan et enkelt sugpunkt dække op til 250 m². 

Søg
Skriv til info@billigfundament.dk